De rijkste Nederlanders

Nederland is naar verhouding een rijk land en dat zien we direct wanneer we kijken naar het aantal miljonairs in Nederland. Het CBS stelde nog in 2016 dat 1.4% van de huishoudens in Nederland een vermogen heeft van minstens één miljoen euro. Het aantal miljonairs in Nederland lag op dat moment rond de 108.000 en dat aantal mensen is sindsdien gestegen. De meeste miljonairs wonen in Laren, Blaricum en Bloemendaal en het vermogen van deze mensen zit meestal in het vastgoed. Zij bezitten huizen en landgoederen die zelf al meer dan een miljoen waard zijn.

Opvallend is dat Nederland echter nauwelijks mensen heeft die tot de allerrijksten ter wereld gerekend mogen worden. Maar liefst 1810 mensen waren in 2016 miljardair en in deze lijst stonden slechts negen Nederlanders. Wanneer we hier nog iets verder gaan kijken, valt het beeld direct een beetje tegen. Meer dan de helft van de miljonairs in Nederland kan namelijk niet te veel geld uitgeven wanneer zij niet uit de lijst willen verdwijnen. Zij hebben namelijk een totaal geschat vermogen dat tussen de 1 en 2 miljoen ligt. Zij zijn dus nog maar net miljonair. Van al deze mensen in Nederland is meer dan 90% ondernemer of ondernemer geweest. Een bijzonder klein gedeelte heeft het vermogen opgebouwd door te werken voor een baas en een aantal mensen heeft het geld of vermogen als erfenis gekregen.

Hebben deze mensen zoveel geld?

Het is een misverstand dat miljonairs een miljoen euro of meer zouden hebben. Veel mensen hebben dit idee nog altijd, maar dat klopt niet. Mensen die tot de miljonairs gerekend worden, hebben een totaal vermogen van een miljoen euro of meer. Dit is niet altijd geld dat ook direct beschikbaar is. In veel gevallen worden de huizen en geld lenen meegerekend, wordt. In veel gevallen worden de huizen meegerekend, wordt de geschatte waarde van ondernemingen in de berekeningen meegenomen en wordt rekening gehouden met de actuele waarde van de aandelen die deze mensen bezitten. Het kan dus goed zijn dat deze mensen helemaal geen geld op de bank hebben staan, omdat al het geld belegd is. Ook kan het zo zijn dat er miljonairs verdwijnen wanneer een bepaald aandeel op de beurs ineens sterk keldert. ‘Rijk’ is dus een bijzonder relatief begrip, zeker wanneer er gekeken wordt naar het vermogen in Nederland en de rest van Europa.

Daar komt nog eens bij dat de dingen in perspectief gezet zouden moeten worden. Er wordt vaak gesproken over de enorme rijkdommen van tegenwoordig, maar dit valt meestal sterk weg tegen de vermogens die de Nederlanders in het verleden hadden, welke zij meestal ook nog zelf opgebouwd hebben. Daarom kijken we op deze website niet alleen naar de rijkste Nederlanders op dit moment, maar nemen we je ook mee de geschiedenis in om een paar namen langs te laten komen van Nederlanders die in het verleden een groot vermogen hebben opgebouwd en hoe zij dit precies gedaan hebben. Zo ontstaat een iets beter beeld dan in de Quote gedaan wordt, al is het ook niet har taak om de geschiedenis aan te halen als referentiepunt.