Nederlandse rijken in de geschiedenis

Er wordt jaarlijks veel gesproken over de rijkste mensen van Nederland en de positie van deze mensen op de nationale en internationale toplijsten. Hoewel Nederland relatief veel miljonairs kent, valt de internationale positie van de Nederlanders een beetje in het niet. Dat valt pas echt op wanneer je naar de geschiedenis gaat kijken, waar koning en koopman een vermogen vergaarden waar tegenwoordig geen mens meer in de buurt van kan komen. Opvallend is dat de Nederlanders op dat moment de internationale toplijsten aangevoerd hebben, vooral tijdens de Gouden Eeuw die daar dan ook direct de naam aan te danken heeft.

Koning Willem I

Koning Willem I leefde van 1772 tot 1843 en verdiende vanaf het jaar 1815 maar liefst 15 miljoen euro per jaar belastingvrij, alleen maar omdat hij de koning is. Hier neemt Willem geen genoegen mee. Hij investeert het geld in verschillende ondernemingen en inpolderingen. Uiteindelijk zou hij bij zijn dood een kwart miljard euro overlaten voor het huis van de Oranjes. Dat is minder dan het vermogen van 1,5 miljard dat hem toegeschreven werd, maar is nog altijd een enorme berg met geld dat Willem wist te verdienen in functie en door stevig investeren.

Jeronimus

Een naam die in de geschiedenisboeken weggevallen is en die we hier graag omhooghalen, is de naam van Jeronimus de Haze die het grootste gedeelte van de zeventiende eeuw leefde. Jeronimus is de bewindhebber van de WIC en VOC in deze tijd en heeft zijn vermogen belegd in Engelse fondsen, nog voordat deze uit elkaar zouden spatten door verkeerde acties. Zijn beleggingen leveren veel geld op en zijn vastgoed is zoveel waard dat hij bij zijn overlijden een vermogen heeft gehad van een miljoen euro, wat uiteraard ontzettend veel geld geweest is in de tijd waarin hij leefde.

Jacob Poppen

Jacob Poppen is ook een naam die niet meer herkend wordt door veel mensen. Hij leefde tussen 1576 en 1624 en liet een vermogen na van maar liefst 10 miljoen. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door zijn vader die één van de eerste bewindhebbers wordt van de VOC, maar Jan Poppen is van een lagere stand dan de overige mensen die in deze tijd het grote geld verdienen. Dit verschil heft hij op door te investeren in vastgoed. Dit maakt het voor zoon Jacob Poppen mogelijk om publieke functies te bekleden als burgermeester van Amsterdam. Het grootste gedeelte van zijn vermogen verdient Jacob als koopman.

Nederlanders in de geschiedenis

Nederland is lange tijd het land van de handel geweest. De VOC en WIC spelen hierbij een grote rol, maar ook de overige handelsondernemingen hebben het altijd goed gedaan en de mensen die in de toplijsten in de geschiedenis staan, waren ofwel koopman of bankier. Op Willem na uiteraard, maar deze heeft de bijnaam Koning Koopman meegekregen, wat al meer dan genoeg zegt over de manier waarop hij zijn vermogen verwierf.